Allmänna villkor för lopp arrangerade av Högby IF

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Högby IF. org. Nr 8320 00 0477, Sandbyvägen 3, 387 73 Löttorp.

Genomfört köp av startplats till något av våra lopp innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har beställt startplats till.

Återbetalning och ångerrätt

Ett köp av startplats till Högby IF:s lopp kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Du kan eventuellt få din startavgift återbetalad från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams Motionsloppsförsäkring eller försäkringen Startklar. Detta gäller endast om du tvingas lämna återbud på grund av sjukdom, skada eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg. Försäkringarna gäller i alla svenska motions- och tävlingslopp. I Folksams Motionsloppsförsäkring ingår också en olycksfallsförsäkring och en försäkring om du förlorar bagaget i samband med evenemanget. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring och avbeställningsförsäkringen gäller även vid nära anhörigs sjukdom eller olycksfall. Båda gäller 1 år från det att premien är betald. 

Ytterligare information om försäkringen kan du få via denna länk Motionsloppsförsäkring eller försäkringen Startklar.

Byte av deltagarnamn

Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn.

Personuppgifter

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: friidrott@hogbyif.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

När du köper en startplats till något av våra lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Högby IF:s personuppgiftsbehandling längre ner.

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Om vi inte har din epostadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta friidrott@hogbyif.se.

Marknadsföring

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av våra lopp. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Högby IF och Destination Kalmar, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela detta till oss på email: fridrott@hogbyif.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Betalning

Vi erbjuder betalning med bankkort/kreditkort, direktbetalning till bank och faktura i de allra flesta fallen. Utbudet av betalmetoder kan variera mellan Högby IF:s olika lopp, men du erbjuds alltid flera olika betalningsalternativ.

Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortnummer.

När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Bokningsbekräftelse

Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer.

Ansvar

Deltagande i Högby IF:s lopp sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.

Högby IF är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Högby IF.

Tvister

Om du inte är nöjd med något av våra lopp ber vi dig att kontakta oss på friidrott@hogbyif.se eller 070-444 31 02. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.


Integritetsinformation och sekretesspolicy för Högby IF.

Målet med vår policy är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Inledning

Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av Högby IF när du deltar i våra evenemang, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt
att använda dina uppgifter.

Denna integritetsinformation kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter vi kan samla in

I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

  1. Anmälningsuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress, födelsedatum och nationalitet, t-shirt storlek
  2. Resultatuppgifter, inklusive resultat från tidigare evenemang, klass, startnummer, närvaro
  3. Betalningsuppgifter, inklusive betalmetod och avsändare och betalmetod. (Ej kreditkortsuppgifter).
  4. Kommunikationsuppgifter mellan dig och oss, inklusive e-postkommunikation, onlinechattar.
  5. Digitala uppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, köphistorik samt användningsmönster.
  6. Bildmaterial, inklusive foto- och filmmaterial från våra evenemang och kringliggande aktiviteter såsom nummerlappsutdelningar eller träningsträffar
  7. Uppgifter vid frivillig anmälan till nyhetsbrev inklusive e-postadress

Var vi samlar in dina uppgifter

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna anmälningsuppgifter och resultatuppgifter från våra samarbetspartner om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in digitala uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar. Bildmaterial samlar vi in i samband med våra evenemang.

Varför vi använder dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Arrangera lopp/För att du ska kunna delta

Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, resultatuppgifter, kommunikationsuppgifter och betalningsuppgifter för att kunna behandla anmälningar till våra evenemang åt dig. I detta ingår att kunna informera dig om villkor och information om evenemangen och din anmälan, och kunna ge dig en historisk relevant service om du är återkommande deltagare i våra evenemang.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Kommunikation

Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter för att förse dig med relevant information i samband med de evenemang du är anmäld till . Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder.

Juridisk grund:Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla viktig information om din anmälan och det evenemang det avser så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att ditt deltagande i våra evenemang är så bekväma och problemfria som möjligt.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan och ge dig relevant information kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Direktmarknadsföring

Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, bildmaterial, digitala uppgifter och uppgifter för frivillig anmälan av nyhetsbrev för att förse dig med erbjudanden, nyhetsbrev och annan digital kommunikation från oss och våra samarbetspartner.

Juridisk grund:Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan när som helst avstå från att ta emot information och erbjudanden via nyhetsbrev, och via sociala plattformar kan du reglera vilka annonser från oss du får ta del av. Du har en befintlig kundrelation med oss om du deltagit i något av våra evenemang de senaste tre åren.

Delning av uppgifter: För att ge dig relevant information och erbjudanden kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter, till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Deltagarundersökningar

Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter och resultatuppgifter för att kunna genomföra utvärderingar av de evenemang du deltagit i. All data anonymiseras när den generar statistik och analyser.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter på vårt legitima intresse att med din frivilliga hjälp kunna utveckla våra evenemang.

Delning av uppgifter: För att kunna genomföra kvalificerade undersökningar och analyser kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Skapa marknadsföringsmaterial

Beskrivning: Vi använder bildmaterial för att kunna skapa marknadsföringsmaterial för kommande års evenemang.

Juridisk grund: Vår användning av sådana uppgifter baseras på vårt legitima intresse att kunna utveckla och marknadsföra våra evenemang. I de fall du hamnar i fokus på tilltänkt marknadsföringsmaterial kommer vi att inhämta ditt samtycke innan produktion.

Delning av uppgifter: För att kunna producera och använda relevant material nödvändigt kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.

Vi kommer att lagra dina anmälningsuppgifter så länge du har en befintlig kundrelation med oss, det vill säga tre år efter du senast anmälde dig i något av våra evenemang.

Resultatuppgifter, bildmaterial och frivilligt lämnade uppgifter för att få nyhetsbrev, sparar vi tills vidare.

Betalningsuppgifter sparar vi uppgifterna enligt bokföringslagen i sju år.

Internationell dataöverföring

Vi har anknutna företag, filialkontor, ombud och samarbetspartner som är etablerade utanför EES och som vi kan överföra data till så som beskrivs i avsnitt 4 ovan.

Vi kommer att säkerställa att dina uppgifter skyddas tillräckligt av de mottagande parterna i sådana länder. Tillräckligt skydd kan vanligtvis bestå av att ålägga den mottagande parten avtalsskyldigheter att säkerställa att den upprätthåller integriteten och datasäkerheten på samma nivå som den nivå vi har. Du kan be om ytterligare information eller en kopia av de skyddsåtgärder vi använder för att säkerställa laglig överföring av dina uppgifter.

Hur du kan få åtkomst till, rätta eller radera dina uppgifter och lämna klagomål

Du kan kontakta oss när som helst om du vill få åtkomst till eller rätta dina uppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av de uppgifter som vi har samlat in från dig.

Du kan be oss att radera uppgifter som vi har samlat in från dig. Vi måste dock behålla uppgifter så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig och så som nödvändigt för att efterleva lagen eller förfrågningar från myndigheter.

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

Cookies

Vi använder cookies på Högby IF:s webbplatser för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken, se vilka delar av webbplatsen du har besökt samt för marknadsföring.

Ändringar i denna integritetsinformation

Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till friidrott@hogbyif.se, Högby IF, Sandbyvägen 3, 387 73 Löttorp